diplomski rad
Prognoza budućih potreba pri upravljanju zalihama u maloprodaji korištenjem analize vremenskih serija u softverskom alatu Weka

Sanja Lončar (2015)
Sveučilište u Zagrebu
Ekonomski fakultet