diplomski rad
Sustav unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektroru na primjeru Krapinsko-zagorske županije

Ivana Tisanić (2015)
Sveučilište u Zagrebu
Ekonomski fakultet