završni specijalistički
Aktivnosti društveno odgovornog marketinga u malim i srednjim poduzećima

Hrvoje Bradica (2016)
Sveučilište u Zagrebu
Ekonomski fakultet