završni specijalistički
Mogućnosti razvoja konjičkog turizma u sjeverozapadnoj Hrvatskoj

Kristina Nakić Štefanec (2016)
Sveučilište u Zagrebu
Ekonomski fakultet