završni specijalistički
Arbitraža u trgovačkim sporovima

Iskra Gudan Podvorec (2016)
Sveučilište u Zagrebu
Ekonomski fakultet