diplomski rad
Čimbenici motivacije u ranoj fazi karijere-usporedba stavova mladih u Republici Hrvatskoj s najrazvijenijim zemljama Europske unije

Dijana Gradski (2016)
Sveučilište u Zagrebu
Ekonomski fakultet