diplomski rad
KONTROLING KAO DETERMINANTA USPJEŠNOSTI FARMACEUTSKIH PODUZEĆA U HRVATSKOJ

Matea Žuvelek (2016)
Sveučilište u Zagrebu
Ekonomski fakultet