završni rad
KLJUČNE DETERMINANTE ODREĐIVANJA CIJENA FAKTORING USLUGA NA TRŽIŠTU REPUBLIKE HRVATSKE

Iva Bubalo (2016)
Sveučilište u Zagrebu
Ekonomski fakultet
Katedra za međunarodnu ekonomiju