završni specijalistički
Korporativno upravljanje i privatizacijski proces hrvatskog turističkog sektora

Jelena Papeša (2015)
Sveučilište u Zagrebu
Ekonomski fakultet