diplomski rad
Percepcija, stavovi i znanje socijalnih pedagoga o trgovanju ljudima

Irena Stević (2016)
Sveučilište u Zagrebu
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet