diplomski rad
Primjena neurofeedback metode kod djece s neurorazvojnim poremećajima

Tomislav Vitković (2016)
Sveučilište u Zagrebu
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet