diplomski rad
Uloga i mogućnosti socijalnog pedagoga u radu s djecom predškolske dobi

Martina Stojanović (2016)
Sveučilište u Zagrebu
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet