diplomski rad
Postignuće djece dobi 4 i 5 godina na Razvojnom testu Čuturić

Martina Keškić (2016)
Sveučilište u Zagrebu
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet