diplomski rad
Elementi kreativnih terapija u pružanju psihosocijalne podrške djeci oboljeloj od šećerne bolesti tip I

Dora Milošević (2017)
Sveučilište u Zagrebu
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet