Rad nije dostupan
diplomski rad
Primjena asistivne tehnologije u poticanju socijalnih vještina predškolskog djeteta

Tina Čačić (2016)
Sveučilište u Zagrebu
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet