diplomski rad
Baranjski poddijalekt slavonskoga dijalekta

Marija John (2015)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Filozofski fakultet