završni rad
Empirijske provjere Triversove teorije recipročnog altruizma među nesrodnicima

Katarina Mirković (2014)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Filozofski fakultet