diplomski rad
Utjecaj distraktora na vožnju motornih vozila

Maja Galović (2013)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Filozofski fakultet