diplomski rad
Zdravlje i bolest: Foucault i neka suvremena pitanja

Antonia Matas (2015)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Filozofski fakultet