diplomski rad
Odnos maskulinosti, femininosti, androginosti i samopoimanja

Ines Krištof (2013)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Filozofski fakultet