diplomski rad
Odnos osjećaja koherentnosti, stupnja doživljenoga stresa i zadovoljstva životom kod studenata.

Marijana Petrović (2014)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Filozofski fakultet