završni rad
Ženidbena politika Marije Terezije

Josip Bradarić (2014)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Filozofski fakultet