diplomski rad
Utjecaj stupnja infomiranosti na induciranje lažnih sjećanja

Andrea Delić (2014)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Filozofski fakultet