diplomski rad
Povezanost osobina ličnosti i rizičnog ponašanja

Katarina Klasić (2016)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Filozofski fakultet