završni rad
Foucaultova teorija kazne uz djelo "Nadzor i kazna"

Demian Papo (2012)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Filozofski fakultet