diplomski rad
Heuristička nastava

Jelena Jukić (2013)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Filozofski fakultet