diplomski rad
Bolesnik s malignom bolesti u primarnoj zdravstvenoj zaštiti

Ana Balorda (2018)
Sveučilište u Rijeci
Medicinski fakultet
Katedra za obiteljsku medicinu