završni rad
Utjecaj akutne hiperbarične oksigenacije na parametre oksidativnog stresa kod zdravih Sprague-Dawley štakora

Antonio Vrselja (2018)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Medicinski fakultet