diplomski rad
Ukupni fenoli i antioksidacijska aktivnost medljikovca

Jelena Mežnarić (2010)
Sveučilište u Zagrebu
Prehrambeno-biotehnološki fakultet
Zavod za poznavanje i kontrolu sirovina i prehrambenih proizvoda
Laboratorij za kontrolu kvalitete u prehrambenoj industriji