završni specijalistički
Uloga kliničkog farmaceuta u liječenju i postizanju standarda liječenja osoba sa šećernom bolesti

Morana Barišić Kušen (2016)
Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet