diplomski rad
Petrogeneza granita i stijena srednjeg do visokog stupnja metamorfizma u kamenolomu Puklica (Đulovac, Papuk)

Sandra Hanževački (2015)
Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet
Geološki odsjek