diplomski rad
Genotoksičan učinak talijeva(I) acetata na meristemske stanice boba (Vicia faba L.) i luka (Allium cepa L.)

Anamarija Melnjak (2009)
Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet
Biološki odsjek