završni rad
Postojane organske onečišćujuće tvari (POPs) i njihova bioakumulacija

Josipa Mihaljević (2009)
Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet
Biološki odsjek