diplomski rad
Lipidna peroksidacija u vodenoj leći (Lemna minor L.) kao pokazatelj toksičnog učinka onečišćenja kopnenih voda

Maja Mihaljević (2009)
Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet
Biološki odsjek