specijalistički diplomski stručni
Forenzično računovodstvo i revizija u poslovnoj forenzici kao alati suzbijanja poslovnog kriminala

Andrea Košković (2018)
Veleučilište VERN