Pernuš, Karlo: Utjecaj karakteristika turističke destinacije i profila potrošača na korištenje prijevoznih električnih sharing sustava

Ukupno Pogleda / Preuzimanja

Lokacije Pogleda / Preuzimanja