Rimac, Antonija: Priprava para-supstituiranih N-aril-3-hidroksi-2-metilpiridin-4-onskih alfa-manozida s esterskom vezom na piridinonu

Ukupno Pogleda / Preuzimanja

Lokacije Pogleda / Preuzimanja