Vuković, Vedran: Utjecaj supstituenata na delokalizaciju pi-elektrona kod različito supstituiranih 2,5-dihidroksikinona i njihovih aniona

Ukupno Pogleda / Preuzimanja

Lokacije Pogleda / Preuzimanja