master's thesis
A town Krapina green infrastructure

Mateja Leljak (2015)
University of Zagreb
Faculty of Agriculture
Metadata
TitleZelena infrastruktura grada Krapine
AuthorMateja Leljak
Mentor(s)Branka Aničić (thesis advisor)
Abstract
Zelena infrastruktura, održivi razvoj, bioraznolikost, zaštita prirode, samo su neki od pojmova koje susrećemo u raznim raspravama i predavanjima, politikama, projektima i programima koji promiču tzv. „zeleni pristup“ i prirodna rješenja društvenih, socijalnih i gospodarskih problema. U ovom radu istražen je pojam zelena infrastruktura i njegova primjena na stvarnoj lokaciji. Stoga se u prvom djelu rada navode jasni problemi i ciljevi, prikazuju metode rada i definiraju važni pojmovi. Također se kroz pregled aktualne dokumentacije na europskoj razini dolazi do jasnih saznanja i važnosti zelene infrastrukture. Prati se razvoj i moguća primjena u Hrvatskoj kroz održana predavanja i radionice. Drugi dio rada odnosi se na primjenu zelene infrastrukture na stvarnoj lokaciji. Jasno definirana zelena infrastruktura kao pojam i kao alat koji provode europske institucije za poboljšanje čovjekova okoliša, u drugom dijelu rada usmjerili su pažnju na jedan od mogućih pristupa planiranju zelene infrastrukture kroz grad Krapinu. Rijeke su vrlo važan element zelene infrastrukture pa je tako u drugom dijelu rada prepoznata rijeka Krapinčica unutar teritorijalnoadministrativnih granica grada Krapine. Inventarizacijama i analizama raščlanjeni su postojeći infrastrukturni sustavi (siva i plava infrastruktura) grada Krapine i prikazana tipologija krajobraza. Sve to rezultiralo je smjernicama danjeg razvoja grada Krapine usmjerene su na fizičko i tematsko povezivanje urbanih i ruralnih dijelova grada kroz koncept zelene infrastrukture, odnosno rijeke Krapinščice kao važnog elementa zelene infrastrukture.
Keywordsgreen infrastructure the Kapinščica river Krapina landscape typology European institutions
Parallel title (English)A town Krapina green infrastructure
Committee MembersBranka Aničić (committee chairperson)
Petra Pereković (committee member)
Stanko Stergaršek (committee member)
GranterUniversity of Zagreb
Faculty of Agriculture
PlaceZagreb
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineBIOTECHNICAL SCIENCES
Agronomy
Landscape Architecture
Study programme typeuniversity
Study levelgraduate
Study programmeLandscape Architecture
Academic title abbreviationmag. ing. prosp. arch.
Genremaster's thesis
Language Croatian
Defense date2015-09-28
Parallel abstract (English)
Green infrastructure, sustainable development, biodiversity, nature protection - these are just some of the concepts that we encounter in the various discussions and lectures, policies, projects and programs that promote the so - called. "green approach" and natural solutions to our social and economic problems. This thesis explored the concept of the green infrastructure and its application to the actual (real – life) location. Therefore, in the first part of the thesis, problems and goals, work methods and important concepts were set and defined. Through the review of the current, European level documentation, there was a clear cognition of the importance of green infrastructure. The development and possible application of green infrastructure in Croatia was observed through lectures and workshops. The second part of the thesis related to the implementation of the green infrastructure in the actual (real life) location. Defining the green infrastructure as a concept and a mean to improve the human environment, as the European institutions currently do, led to focusing on the possible approach of planning the green infrastructure throughout the Krapina city. The rivers are an important element of green infrastructure. Therefore, the Krapinčica river was recognized and picked within the territorial - administrative boundaries of the Krapina city. By using the method of analysis, the existing infrastructure systems (grey and blue infrastructure) of the Krapina city were presented, with a clear overview (display) of the landscape typology. Aformentioned work methodology and analysis resulted in the development of the guidelines for further development of the Krapina city, with a focus on the physical and thematic linking of the urban and rural parts of the city by way of the green infrastructure concept, with the Krapinščica river as an important element of it.
Parallel keywords (Croatian)zelena infrastruktura rijeka Kapinščica Krapina tipologija krajobraza Europske institucije
Resource typetext
Access conditionOpen access
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:204:226077
CommitterValentina Bezek