master's thesis
Mogućnosti i prednosti tradicionalnog uzgoja ovaca u Značajnom krajobrazu "Donji Kamenjak"

Petar Jović (2016)
University of Zagreb
Faculty of Agriculture
Metadata
TitleMogućnosti i prednosti tradicionalnog uzgoja ovaca u Značajnom krajobrazu "Donji Kamenjak"
AuthorPetar Jović
Mentor(s)Ivica Ljubičić (thesis advisor)
Abstract
Tradicionalno ovčarstvo kroz povijest je predstavljalo jednu od temeljnih ljudskih djelatnosti. Ovaj diplomski rad prikazuje stanje ovčarstva na području Značajnog krajobraza „Donji Kamenjak“ kroz povijest pa sve do danas. Također, rad sadrži osnovne informacije o promatranom području i njegovim karakteristikama. Upravo je područje Donjeg Kamenjaka izniman primjer biološke raznolikosti u mediteranskome dijelu Hrvatske na kojem nalazimo i nekoliko endemskih vrsta, a dobrim dijelom zauzima staništa kamenjarskih pašnjaka iz Direktive o očuvanju prirodnih staništa i flore – NATURA 2000. Nažalost, danas su to veoma ugrožena staništa zbog napuštanja tradicionalnog uzgoja ovaca. Jedan od razloga je sve veća orijentiranost lokalnog stanovništva na bavljenje turizmom. Područje Donjeg Kamenjaka je iznimno popularno turističko odredište i godišnje ima preko 500.000 posjetitelja. Cilj ovoga diplomskoga rada bio je saznati koja su razmišljanja lokalnog stanovništva i utvrditi koje su mogućnosti i prednosti bavljenja tradicionalnim ovčarstvom na ovome području, te njegovog povezivanja sa turizmom. Proučavanjem dostupne literature utvrđeno je kakvo je bilo stanje kroz povijest. Izlaskom na teren i suradnjom s Javnom ustanovom „Kamenjak“ utvrđeno je sadašnje stanje. Pomoću ankete i intervjua provedeno je istraživanje kojim se nastojalo spoznati razmišljanja i upućenost lokalnog stanovništva vezano uz problematiku. Rezultati ankete zatim su analizirani i prikazani grafički, te uspoređeni s odgovarajućom literaturom. Ovo područje zbog svojih iznimnih prirodnih ljepota, zaštićenosti, turističke popularnosti, te ekoloških uvjeta i velike biološke raznolikosti u budućnosti ima veliki potencijal za bavljenje ekološkim ovčarstvom koje će dati prepoznatljiv proizvod (brand).
Keywordssheep breeding Lower Kamenjak NATURA 2000 tourism local population brand
Committee MembersIvica Ljubičić (committee chairperson)
Sandro Bogdanović (committee member)
Ivan Vnučec (committee member)
GranterUniversity of Zagreb
Faculty of Agriculture
PlaceZagreb
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineBIOTECHNICAL SCIENCES
Agronomy
Study programme typeuniversity
Study levelgraduate
Study programmeAgroecology
Academic title abbreviationmag. ing. agr.
Genremaster's thesis
Language Croatian
Defense date2016-01-21
Parallel abstract (English)
During the history, traditional sheep breeding presented one of the fundamental human activities. This thesis shows condition of sheep breeding on the area of Significant landscape „Lower Kamenjak“ through the history until today. Also, thesis contains general information about observed area and its characteristics. It is the area of Lower Kamenjak that is a fine example of biological diversity in mediterranean part of Croatia in which we are finding several endemic species and for the most part occupies habitats of rocky pastures from the directive about conservation of natural habitats and flora - NATURA 2000 program. Unfortunately, today this habitats are very endangered due to abandonment of traditional sheep breeding. One of the reasons is an increasing orientation in tourism by local population. Area Lower Kamenjak is an extremely popular tourist destination and anually has over 500.000 visitors. The goal of this thesis was to find out what is the thinking of local population and establish what are the possibilities and advantages dealing with traditional sheep breeding in this area and its linkage with tourism. By studying avaliable literature it was established what was condition during the history. By coming-out on the field and cooperation with Public institution „Kamenjak“ current condition was established. This research was conducted with the methods of survey and interviews and their aim was to find out what is the thinking and familiarity of local population related to the issue. The survey results are then analyzed, presented graphically and compared with the matching literature. Because of its outstanding natural beauty, protection, tourist popularity, ecological conditions and high bilogical diversity this area has a great potential for ecological sheep breeding that will provide recognizable product (brand) in future.
Parallel keywords (Croatian)ovčarstvo Donji Kamenjak NATURA 2000 turizam lokalno stanovništvo brand
Resource typetext
Access conditionOpen access
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:204:725573
CommitterValentina Bezek