master's thesis
Inventarizacija ukrasnog bilja u interijerima odabranih trgovačkih centara na području grada Zagreba

Helena Buhin (2016)
University of Zagreb
Faculty of Agriculture
Department of Ornamental Plants, Landscape Architecture and Garden Art
Metadata
TitleInventarizacija ukrasnog bilja u interijerima odabranih trgovačkih centara na području grada Zagreba
AuthorHelena Buhin
Mentor(s)Vesna Židovec (thesis advisor)
Abstract
U uređenju interijera trgovačkih centara podrazumijeva se primjena bilja, koja će osim estetske imati važnu zdravstveno-emotivnu, psihološku, arhitektonsku i tehničku ulogu. Zbog ekoloških uvjeta i samih korisnika, teško je odabrati biljne vrste koje će kroz dulje razdoblje biti u dobroj formi. Cilj rada je istražiti koje su biljne vrste najčešće zastupljene, s kojom funkcijom, utvrditi uvjete uzgoja (svjetlo, temperatura, relativna vlaga zraka), ustanoviti koje se mjere održavanja i njege kod njih primjenjuju te koliko često, procijeniti stanje ukrasnog bilja s obzirom na uvjete u kojima rastu u interijerima odabranih trgovačkih centara (Branimir Centar, City Centar one „East“, Cvjetni, Centar Kaptol, Importanne Centar, Importanne Galleria, Supernova Buzin). Predložiti smjernice za poboljšanje stanja. Za vrijeme terenskih obilazaka popisane su biljne vrste u interijerima odabranih trgovačkih centara na području grada Zagreba, na temelju literature se odredila taksonomska pripadnost i porijeklo, izmjerili su se ekološki čimbenici (svjetlo, temperatura, relativna vlaga zraka) te procijenilo stanje zelenila u interijeru, pratile mjere njege i održavanja, fotodokumentirali te obradili dobiveni podaci. Nakon provedene inventarizacije i obrade podataka pronađeno je u odabranim trgovačkim centrima 43 različite biljne vrste iz 21 porodice. Najzastupljenija vrsta bila je Yucca elephantipes dok je najzastupljenija porodica Agavaceae. Biljne vrste uglavnom su porijeklom iz suptropskog i tropskog područja dok je samo vrsta Hedera helix iz Europe. Najviše biljnih vrsta pronađeno je u Supernovi Buzin dok u Importanne Galleriji nije pronađena niti jedna živa biljka. Većina biljaka u trgovačkim centrima imala je funkciju dekoracije, ali također i neke tehničke i arhitektonske funkcije.
Keywordsornamental plants shopping centers interiors plant varieties growing conditions
Committee MembersVesna Židovec (committee chairperson)
Tatjana Prebeg (committee member)
Dubravka Dujmović Purgar (committee member)
GranterUniversity of Zagreb
Faculty of Agriculture
Lower level organizational unitsDepartment of Ornamental Plants, Landscape Architecture and Garden Art
PlaceZagreb
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineBIOTECHNICAL SCIENCES
Agronomy
Ornamental Plants
Study programme typeuniversity
Study levelgraduate
Study programmeHorticulture
Academic title abbreviationmag. ing. agr.
Genremaster's thesis
Language Croatian
Defense date2016-07-06
Parallel abstract (English)
The interior design of shopping centers involves the application of plants, which in addition to aesthetic has an important health-emotional, psychological, architectural and technical role. Due to environmental conditions, and the users themselves, it is difficult to choose a plant species that will be in good shape for a long period. The aim is to investigate which plant species are the most frequent, their function, determine growing conditions (light, temperature, relative humidity), determine what measures to maintain and care for them apply and how often, to assess the state of ornamental plants with regard to the growth conditions in the interiors of selected shopping centers (Branimir Center, City Center one „East“, Cvjetni, Center Kaptol, Importanne Center, Importanne Gallery, Supernova Buzin) and propose guidelines to improve the situation. During the visits are listed plant species in the interiors of selected shopping centers in Zagreb, on the basis of the literature determined the taxonomic classification and origin, measured the environmental factors (light, temperature, relative humidity) and assessed the state of greenery in the interior, accompanied measures of care and maintenance, photographed and processed the data. After the inventory and data processing found in 43 different plant species from 21 families where foundin selected shopping malls. The most abundant species was the Yucca elephantipes while the most common family Agavaceae. Plant species are mostly native to subtropical and tropical areas while the only species from Europe was Hedera helix. Most plant species where found in the Supernova Buzin while in Importanne Gallery there was no living plant. Most of the plants in shopping malls had the function of decoration, but also some technical and architectural features.
Parallel keywords (Croatian)ukrasno bilje trgovački centri interijeri biljne vrste uvjeti uzgoja
Resource typetext
Access conditionAccess restricted to students and staff of home institution
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:204:852336
CommitterValentina Bezek