master's thesis
Primjena principa zelene gradnje u krajobraznoj arhitekturi

Martina Ćutić (2016)
University of Zagreb
Faculty of Agriculture
Metadata
TitlePrimjena principa zelene gradnje u krajobraznoj arhitekturi
AuthorMartina Ćutić
Mentor(s)Petra Pereković (thesis advisor)
Abstract
Današnji prostorni zahtjevi obuhvaćaju brojna stručna polja koja se bave pitanjima zaštite okoliša te korelacije zaštite okoliša s projektiranjem, izgradnjom, oblikovanjem i upravljanjem svih tipova krajobraza, osobito u urbanim sredinama. Porastom, kako brige, tako i potrebe za zaštitom okoliša, ovo područje se brzo razvija i širi, a obuhvaća brojna pitanja, od kojih su neka međusobno povezana. U radu su obrađeni osnovni pojmovi i teorijska osnova u cilju utvrđivanja osnovnih metoda, tehnika i primjene principa zelene gradnje u krajobraznom oblikovanju uz detaljniji osvrt na njihove karakteristike i utjecaj na razini projektiranja tj. oblikovanja u urbanim krajobrazima te se obrađuju osnovne i bitne karakteristike održivog pristupa u krajobraznom uređenju kao i održive metode koje su prikazane na raznim svjetskim primjerima i nagrađivanim projektima oblikovanja urbanog krajobraza. Principi zelene gradnje mogu uvelike pozitivno utjecati na kvalitetu planiranih i oblikovnih zahvata u krajobrazu te je nužno postavljanje regulativa i zakonodavnog okvira za njihovu obaveznu primjenu na svim razinama te se postavlja kao važan zahtjev za budući razvoj urbanih sredina.
Keywordssustainable approach site requirements environmental protection quality urban open spaces
Committee MembersPetra Pereković (committee chairperson)
Branka Aničić (committee member)
Stanko Stergaršek (committee member)
GranterUniversity of Zagreb
Faculty of Agriculture
PlaceZagreb
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineBIOTECHNICAL SCIENCES
Agronomy
Landscape Architecture
Study programme typeuniversity
Study levelgraduate
Study programmeLandscape Architecture
Academic title abbreviationmag. ing. prosp. arch.
Genremaster's thesis
Language Croatian
Defense date2016-07-07
Parallel abstract (English)
Today's modern site requirements include a number of professional fields that deal with environmental issues correlated to the design, construction, implementation and management of residential and commercial landscape. With increase of care and need for environmental protection, this area is rapidly developing and expanding, and includes a number of questions, some of which are interrelated. The paper deals with the basic concepts and theoretical basis in order to determine the basic methods, techniques and principles of green building in landscape design and planning with a more detailed overview of the characteristics and their impact on the level of designing and planning in urban landscapes and discusses the basic and essential characteristics sustainable approaches to landscape design and sustainable methods that have been shown at various international examples and award-winning projects shaping the urban landscape. The principles of green building can greatly positive impact on the quality and design of the planned interventions in the landscape, and it is necessary to set the regulatory and legal framework for their mandatory implementation at all levels and set them as an important requirement for the future development of the urban environment and landscapes.
Parallel keywords (Croatian)održivi pristup prostorni zahtjevi zaštita okoliša kvaliteta urbani otvoreni prostori
Resource typetext
Access conditionAccess restricted to students and staff of home institution
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:204:624682
CommitterValentina Bezek