master's thesis
Aklimatizacija biljaka sorte Babić (Vitis vinifera L.) razmnoženih u kulturi tkiva in vitro

Antonija Car (2016)
University of Zagreb
Faculty of Agriculture
Department of Viticulture and Enology
Metadata
TitleAklimatizacija biljaka sorte Babić (Vitis vinifera L.) razmnoženih u kulturi tkiva in vitro
AuthorAntonija Car
Mentor(s)Jasminka Karoglan-Kontić (thesis advisor)
Abstract
Babić je jedna od autohtonih dalmatinskih sorti, a nalazi se na Nacionalnoj listi priznatih kultivara vinove loze. Najviše vinograda ove sorte nalazi se u vinogradarskoj podregiji Sjeverna Dalmacija. Tijekom postupka utvrđivanja zdravstvenog stanja hrvatskih autohtonih sorti, kod sorte Babić nije pronađen niti jedan trs koji nije zaražen gospodarski značajnim virusima. To nameće potrebu za ozdravljivanjem i stvaranjem zdravog biljnog materijala. Materijal Babića je ozdravljen kulturom meristema te mikropropagacijom održavan u in vitro uvjetima kao potencijalni bezvirusni materijal za proizvodne nasade. S obzirom da za stvaranje značajne količine biljaka i njihov uspješan prijenos iz in vitro u in vivo uvjete treba provesti aklimatizaciju, bilo je potrebno utvrditi dinamiku rasta izboja u različitim posudama (epruvete, „frutke“) te pokušati procjeniti utjecaj veličine biljaka koje ulaze u postupak aklimatizacije na njihovo preživljavanje nakon prijenosa u in vivo uvjete. U istraživanje je bila uključena hrvatska autohtona sorta Babić te kao kontrola sorta Porton koja je adaptibilna na in vitro uvjete i svjetski poznata sorta Pinot crni. Multiplikacija je provođena metodom nodijskih odsječaka na MS mediju. Kulture su rasle u komori rasta pri dnevnoj temperaturi od 27 ºC, fotoperiodu 16/8 i intenzitetu svjetla od 3000 lux-a. Nakon postizanja zadovoljavajuće visine, odabrane su biljke za aklimatizaciju koja je provedena u “mini plasteniku” unutar atmosfere laboratorija. Izbor posude nije značajno utjecao na rast u početnoj kulturi, no visina i broj novostvorenih nodija značajno su se razlikovale ovisno o odabranoj posudi za kulturu tkiva. Najviši multiplikacijski indeks je zapažen kod sorte Babić. Kod aklimatizacije, biljke sorte Porton iz epruveta dale su najbolje rezultate. Kod sorte Babić biljke veće od 3 cm imale su višu stopu preživljavanja od biljaka manjih od 3 cm. Potrebno je provesti daljnja istraživanja svakog pojedinog koraka aklimatizacije za sorte od interesa.
Keywordsgrapevine virus-free in vitro nodal segments glassware acclimatization
Committee MembersJasminka Karoglan-Kontić (committee member)
Edi Maletić (committee member)
Darko Preiner (committee member)
Zvjezdana Marković (committee member)
GranterUniversity of Zagreb
Faculty of Agriculture
Lower level organizational unitsDepartment of Viticulture and Enology
PlaceZagreb
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineBIOTECHNICAL SCIENCES
Agronomy
Viticulture and Enology
Study programme typeuniversity
Study levelgraduate
Study programmeHorticulture
Academic title abbreviationmag. ing. agr.
Genremaster's thesis
Language Croatian
Defense date2016-03-30
Parallel abstract (English)
Babić is one of Dalmatian autochthonous cultivar and it is part of the Nacional list of approved grapevine cultivars. It is mostly planted in the subregion of North Dalmatia. In the recent survey, most of Babić vines population is highly virus infected. Thus, procedures for virus eradication and rapid multiplication of virus-free material is necessary. Healthy plant material of cultivar Babić has been introduced and maintained in tissue culture laboratory in Zagreb. This material was tested in rapid multiplication and acclimatization conditions. This reseach revealed the procces of going from in vitro to in vivo conditions defining the growth dynamic of plantlets in different glassware (tubes and vessel) and the size of plants on survival in process of acclimatization. In this research, plant material included were: cultivar Babić and cultivars Porton (good in vitro adaptibilitiy) and Pinot noir (internationaly known). Nodal segments of healthy genotype were cultivated in in vitro conditions on medium MS medium. Cultures were grown in growth chamber at daily temperature of 27 ºC, photoperiode 16/8 and light intensity of 3000 lux. „Mini greenhouse“ was used for plants acclimatization. Choice of glassware did not affect initial growth, but size and number of nodals were significantly different depending on glassware choosen after multiplication. Cultivar Babić had the highest multiplication index. In acclimatization, cultivar Porton grown in tubes gave the highest survival rate. Babić plants higher than 3 cm gave better results then plants lower then 3 cm. This reseach reveled a strong need for futher improvement of these procedures for production of healthy plant material.
Parallel keywords (Croatian)vinova loza virus-free in vitro nodijski odsječak posuda aklimatizacija
Resource typetext
Access conditionOpen access
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:204:914781
CommitterValentina Bezek