undergraduate thesis
Korištenje neuronskih mreža u iOS aplikacijama

Hrvoje Baić (2018)
Algebra University College