master's thesis
Metodika nastave povijesti umjetnosti: Ekspresionizmi u likovnoj umjetnosti, mogućnosti izvedbe teme u nastavi likovne umjetnost

Šimun Tolić (2017)
University of Zagreb
Academy of Fine Arts
Department of Art Education