master's thesis
Analysis of the performance of selected equity investment funds in the Republic of Croatia

Matko Bašić (2016)
Josip Juraj Strossmayer University of Osijek
Faculty of Economics in Osijek
Chair of Finance and Accounting
Metadata
TitleAnaliza uspješnosti odabranih dioničkih investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj
AuthorMatko Bašić
Mentor(s)Domagoj Sajter (thesis advisor)
Abstract
Otvoreni dionički investicijski fondovi predstavljaju jednu od boljih mogućnosti za ulaganje kako malim, tako i većim investitorima, jer svojom ponudom, stručnošću upravitelja, manjim troškovima vezanim za istraživanje tržišta i diverzifikacijom rizika omogućavaju lakše i kvalitetnije ulaganje na tržištu kapitala. Kao takvi, investicijski fondovi privlače veliki broj investitora, stranih i domaćih, te zbog toga predstavljaju važan dio nacionalnog gospodarstva pojedinih država. Svrha ovog rada je analiza odabranih dioničkih investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj (po kriteriju veličine), s ciljem utvrđivanja njihove uspješnosti. Pritom se koriste metode i analitička sredstva poput Sharpeovog omjera, informacijskog omjera, beta i alfa pokazatelji, standardna devijacija i koeficijent determinacije. Izvori podataka koji su korišteni prilikom analitičke obrade pribavljeni su s Internet servisa Hr-portfolio (www.hrportfolio.hr) i sa službene web stranice Zagrebačke burze (http://zse.hr/). Nakon teoretskog dijela i provedene analize primjenom spomenutih metoda, utvrđeni su pokazatelji uspješnosti za sve odabrane dioničke investicijske fondove, koji su tablično prikazani i rangirani. U provedenoj analizi po odabranim mjerilima najuspješnijim se pokazao ZB Euroaktiv fond. Najmanje uspješan među odabranim fondovima je PBZ Equity fond.
Keywordsinvestment funds risk yield’s diversification investors
Parallel title (English)Analysis of the performance of selected equity investment funds in the Republic of Croatia
Committee MembersDomagoj Sajter (committee chairperson)
Boris Crnković (committee member)
Domagoj Karačić (committee member)
GranterJosip Juraj Strossmayer University of Osijek
Faculty of Economics in Osijek
Lower level organizational unitsChair of Finance and Accounting
PlaceOsijek
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineSOCIAL SCIENCES
Economics
Finance
Study programme typeuniversity
Study levelgraduate
Study programmeFinancial Management
Academic title abbreviationmag.oec.
Genremaster's thesis
Language Croatian
Defense date2016-07-14
Parallel abstract (English)
Open-end equity mutual funds are one of the best investment opportunities for small and large investors alike, because their offer, the expertise of managers, lower costs related to market research and diversification of risk allow easier and better investment in the capital market. As such, investment funds attract a large number of investors, both foreign and domestic, and therefore represent an important part of the national economy of some countries. The purpose of this study was to analyze selected equity investment funds in Croatia (by the criterion of size), with a goal of determining their success. The used methods and analytical tools such as Sharpe’s ratio, information ratio, beta and alpha indicators, standard deviation and coefficient of determination. Sources of data used during the analytical process were obtained from Internet service Hr-portfolio (www.hrportfolio.hr) and the official website of the Zagreb Stock Exchange (http://zse.hr/). After the theoretical part of the analysis and application of these methods, performance indicators were defined for all selected equity investment funds, which are tabulated and ranked. In conducted analysis according to the chosen parameters the most successful fund is ZB Trend fund. The least successful among the selected funds is PBZ Equity fund .
Parallel keywords (Croatian)investicijski fondovi rizik prinosi diverzifikacija investitori
Resource typetext
Access conditionAccess restricted to students and staff of home institution
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:145:441447
CommitterGordana Kradijan