master's thesis
Važnost poslovne etike i komunikacije u organizaciji

Marin Peranović (2016)
Josip Juraj Strossmayer University of Osijek
Faculty of Economics in Osijek
Chair of Quantitative Methods and Informatics
Metadata
TitleVažnost poslovne etike i komunikacije u organizaciji
AuthorMarin Peranović
Mentor(s)Jerko Glavaš (thesis advisor)
Abstract
U radu se razmatraju ključni aspekti poslovne etike koja je u današnjem globalnom svijetu postala nezamjenjiv dio poslovne prakse i preduvjet ostvarenja uspješnosti poslovanja ne samo u kratkom već i dugom roku. Promatra se pojam etike, njezina primjena u poslovanju, područja u kojima etika djeluje, koja je njezina zadaća, te koje su vrline poslovne etike. Poslovna etika dobiva strateško značenje jer u organizaciji stvara sustav upravljanja utemeljen na etičkim principima koji omogućuje organizaciji da kvalitetno odgovori na zahtjeve svih interesnih skupina – kupaca, zaposlenih, dioničara, ali i onih interesnih skupina koje su indirektno vezane uz organizaciju – društvena zajednica i okoliš, odnosno društvo u cjelini. Uspješne će biti upravo one organizacije koje ne odvajaju etičnost od profitabilnosti većih uspješno usklađuju u svom poslovanju. U radu se ujedno razmatra i kako donijeti etičnu odluku, koji elementi utječu na etično odlučivanje te kako organizacije danas nastoje ukomponirati poslovnu etiku u svoj sustav poslovanja, preko uspostave etičkih kodeksa do aktivnog društveno odgovornog ponašanja. Također će se prikazati etički kodeksi nekih poduzeća te će se oni povezati sa poslovanjem tvrtke kako bi se približila važnost etičkih principa u poslovanju. Uočit ćemo da tvrtke koje imaju najveći nivo etike također najbolje posluju.
Keywordsbusiness ethics decision-making corporate social responsibility competitive advantage code of conduct
Committee MembersJerko Glavaš (committee chairperson)
Hrvoje Serdarušić (committee member)
Boris Crnković (committee member)
GranterJosip Juraj Strossmayer University of Osijek
Faculty of Economics in Osijek
Lower level organizational unitsChair of Quantitative Methods and Informatics
PlaceOsijek
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineSOCIAL SCIENCES
Economics
Organization and Management
Study programme typeuniversity
Study levelgraduate
Study programmeBusiness economy; specializations in: Management
Study specializationManagement
Academic title abbreviationmag.oec.
Genremaster's thesis
Language Croatian
Defense date2016-09-29
Parallel abstract (English)
This paper discusses the key aspects of business ethics that in today's global world has become an indispensable part of business practice and a precondition for achieving business success not only in the short bit also in the long term. Another focus is on the concept of ethics, its application in business areas where ethics act, which is its task, and which are the virtues of business ethics. Business ethics receives strategic importance because the organization creates a system of governance based on ethical principles which enables the organization to respond to the quality demands of all stakeholders - customers, employees, shareholders, or those interest groups that are indirectly related to the organization - the community and the environment, or society as a whole. Successful organizations will be those that do not separate ethics from profitability but those that successfully coordinate both in their operations. The paper also analyzes how to make an ethical decision, which elements affect ethical decision-making and how organizations today strive to incorporate business ethics in their business, through the establishment of codes of conduct to socially responsible behavior. It will also display codes of conduct of some companies and they will be linked to the company's operations in order to display the importance of ethical principles in business. We will notice that the companies that have the highest level of ethics also operate the best.
Parallel keywords (Croatian)poslovna etika odlučivanje etički kodeks društvena odgovornost poduzeća konkurentska prednost kodeks ponašanja
Resource typetext
Access conditionAccess restricted to students and staff of home institution
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:145:374054
CommitterGordana Kradijan