undergraduate thesis
SPECIFIĈNOSTI OBITELJSKOG POSLOVANJA NA PRIMJERU PODUZEĆA „MESNA INDUSTRIJA BRAĆA PIVAC D.O.O.“

Antonela Jurlina (2017)
University of Split
Faculty of economics Split