master's thesis
Komparacija pristupa i korištenja izvora financiranja malih i srednjih poduzeća u Republici Hrvatskoj i Njemačkoj

Andrijana Majić (2016)
University of Split
Faculty of economics Split