professional thesis
Promocija avanturističkog turizma u funkciji unapređenja turističke ponde Hrvatske

Lovorka Šimunec (2015)
University of Zagreb
Faculty of Economics and Business